عکس های رنگی نادر از پاریس در 100 سال پیش

بانکدار فرانسوی آلبرت کان  خسته از سری بی پایان عکس های سیاه و سفید که در انوقت محبوب بود، تصمیم به انجام کاری در مورد آن گرفت . در سال 1909، او چهار عکاس را برای عکاسی با دوربین های خود از سراسر جهان بسیج کرد ، و با استفاده از اتوکروم لومیر،به شکار رنگ فرستاد...